Ratos owns 95% of the capital and votes in Biolin Scientific after the extended acceptance period

För mer information om Ratos offentliga uppköpserbjudande hänvisas till Ratos pressmeddelande som publicerades i dag på www.ratos.se